Kategorije

Osnovni okvir
Projekt sledi smernicam Brugge-Copenaghen procesa, ki predvideva skupen okvir za preglednost kompetenc in kvalifikacij, niz skupnih načel...

Več o tem

Rezultati projekta
Po nadaljevanju raziskave, ki je bila izvedena leta 2009 v nekaterih evropskih državah (Italija, Grčija, Španija, Romunija), je potreba po razvoju menedžerskih kompetenc...

Več o tem

Projekt EMME
Projekt želi prispevati k dokapitalizaciji izkušenj pridobljenih v okviru projekta EMME, financiranega s pomočjo programa Vseživljenjsko učenje...

Več o tem