Proiectul

Proiectul CREDNET este implementat de un parteneriat alcătuit din 8 organizații din 7 țări europene, active în domeniul certificării competențelor manageriale. Obiectivele generale ale proiectului constau în îmbunătăţirea recunoaşterii abilităţilor şi competenţelor managerilor dobândite prin învăţare informală şi non-formală. Având în vedere faptul că, în general, managerii obţin cele mai multe dintre abilităţile lor la locul de muncă şi nu au nicio calificare oficială pentru acestea, este important pentru cariera lor să poată dovedi faptul că dețin aceste abilităţi şi competenţe. Potrivit partenerilor proiectului, cel mai eficient mod de a identifica aceste aptitudini şi competenţe este prin auto-evaluare. Utilizând un instrument online de auto-evaluare, managerii vor putea să măsoare cu uşurinţă abilităţile şi competenţele pe care le dețin şi să vadă rezultatele online. Acest lucru le va permite să identifice care le sunt punctele slabe, fiind în același timp motivaţi să le rezolve. De asemenea, proiectul îşi propune să creeze o metodologie care va fi specifică pentru acreditarea abilităţilor şi competenţelor manageriale dobândite prin învăţare informală şi non-formală. Vor fi concepute acţiuni specifice de formare profesională cu scopul de a familiariza managerii cu acest instrument online.