Justificarea pe categorii

Cadru general
Proiectul se aliniază procesului Bruges-Copenaghen, preconizând un cadru comun pentru transparenţa competenţelor şi calificărilor și un set de principii comune...

Citește mai mult

Rezultatele cercetării
Ca urmare a unei cercetări efectuate în 2009 în mai multe state europene (Italia, Grecia, România și Spania), au fost identificate o serie de nevoi specifice pentru dezvoltarea competențelor manageriale...

Citește mai mult

Proiectul EMME
Proiectul CREDNET îşi propune să valorifice experienţa dobândită în cadrul proiectului EMME, finanţat cu sprijinul Programului LLP - Leonardo da Vinci, Transfer de Inovaţie...

Citește mai mult