slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Rezultatele proiectului

Raport comparativ privind recunoașterea și certificarea competențelor manageriale: Analiza comparativă a situației actuale din domeniul certificării competențelor manageriale în Grecia, Italia, România, Cipru, Letonia, Polonia și Slovenia

Protocolul perspectivelor și tendințelor: Rezumatul perspectivelor și tendințelor pentru aplicarea și îmbunătățirea sistemelor europene de certificare a competențelor manageriale

Portalul exemplelor de bună practică: Portal online în cadrul căruia se vor găsi exemple de bună practică din domeniul recunoașterii și certificării competențelor manageriale...

Metodologia pentru acreditarea competențelor manageriale: Cadrul metodologic pentru certificarea competențelor dobândite prin învățare non-formal/informală.

Instrument de auto-evaluare: Instrument online pentru evaluarea competențelor

Training: Training online pentru pregătirea managerilor care doresc să utilizeze metodologia