RTD Talos Ltd została założona w 2000 roku. Od tego czasu firma strategicznie rozmieszcza się pomiędzy środowiskiem akademickim, MŚP i rządowym, korzystając z rozpowszechniania i szkolenia. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie projektów UE można zilustrować wieloma projektami, w których RTD Talos Ltd brała udział. Będąc krajowym punktem kontaktowym dla MŚP w FR5 i FR6 zdobyliśmy duże doświadczenie w upowszechnianiu informacji na temat europejskich programów. Niedawno organizacja została mianowana korespondentem krajowym dla ERAWATCH w celu informowania o nowościach w zakresie R&D i innowacji na Cyprze.

Go Back