Kategorie uzasadnienia

Ogólne ramy
Projekt dostosowuje się do procesu Bruges-Copenaghen, rozważa wspólne ramy dla przejrzystości kompetencji i kwalifikacji i zestaw wspólnych zasad...

Czytaj więcej

Rezultaty badania
Z badań przeprowadzonych w 2009 roku w kilku krajach UE (Włochy, Grecja, Hiszpania i Rumunia), wynikają następujące szczególne potrzeby w zakresie rozwoju kompetencji kierowniczych...

Czytaj więcej

Projekt EMME
Projekt ma na celu wnieść swój wkład w tych kwestiach, wykorzystując doświadczenie nabyte w ramach projektu Emme, finansowanego w ramach programu LLP - Leonardo da Vinci Transfer Innowacji...

Czytaj więcej