Pamatojuma kategorijas

Vispārējā ietvarstruktūra
Projekts atbilst Briges-Kopenhāgenas procesam, paredzot vienotu modeli prasmju un kompetenču caurspīdīgumam, kopīgu principu komplektu...

Lasīt vairāk...

Pētījuma rezultāti
Pamatojoties uz 2009. gadā telpās un ārpus tām veiktajiem pētījumiem vairākās ES valstīs (Itālijā, Grieķijā, Spānijā un Rumānijā), tika noteiktas šādas īpašas vajadzības vadības kompetences attīstībai...

Lasīt vairāk...

EMME projekts
Projekts ir paredzējis dot ieguldījumu šādos jautājumos, apkopojot pieredzi, kas iegūta EMME projekta ietvaros, kuru finansēja Mūžizglītības programmas – Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses...

Lasīt vairāk...