slide1.jpg slide2.jpg slide3.jpg

Projekta rezultāti un produkti

Salīdzinošs ziņojums par mūsdienīgākajām tendencēm vadības kompetenču apstiprināšanā: Salīdzinošā analīze par jaunākajām tendencēm vadības prasmju apstiprināšanā Grieķijā, Kiprā, Itālijā, Slovēnijā, Polijā, Latvijā un Rumānijā.

Perspektīvu un tendenču protokols: Kopsavilkums par perspektīvām un tendencēm vadības kompetenču Eiropas sertifikācijas modeļu pārskatīšanā, piemērošanā un uzlabošanā.

Labas prakses tiešsaistes portāls: Tiešsaistes portāls, kurā ir paredzēts augšupielādēt labāko pieredzi vadības kompetenču akreditācijas un sertificēšanas jomā, lai to varētu redzēt…

Metodika vadītāju kompetenču akreditācijai: Metodikas ietvarstruktūra ārpus neformālās un neoficiālās mācībās iegūto prasmju akreditēšanai.

Pašnovērtēšanas instruments: Tiešsaistes instruments prasmju un kompetenču pašvērtēšanai.

Mācību saturs: E- mācību saturs, lai vadītājiem mācītu metodiku.