Η RTD Talos ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2000. Από τότε η εταιρία συγκαταλέγεται στρατηγικά μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, μικρομεσαίας επιχείρησης και κυβέρνησης, που επωφελούνται σε σημαντικό βαθμό από την διάδοση και την κατάρτιση. Η προηγούμενη εμπειρία στον τομέα σύμφωνα με έρευνα, σε επίπεδο Ε.Ε. μπορεί να απεικονιστεί από ένα αριθμό προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε η RTD Talos ΕΠΕ. Αφού υπήρξαμε το Εθνικό Σημείο Επαφής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα Προγραμματικά Πλαίσια FP5 και FP6 έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.. Έχουμε οριστεί εκπρόσωποι της χώρας για το ERAWATCH για να εκθέσουμε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Έρευνα & την Ανάπτυξη (R & D) και την Καινοτομία στην Κύπρο. Δραστηριοποιηθήκαμε ως σύμβουλοι και αξιολογητές για το Υπουργείο Οικονομικών  (Γραφείο Σχεδιασμού) για ένα αριθμό χρηματοδοτούμενων σχεδίων της Ε.Ε.

Go Back