Κατηγορίες αιτιολογίας

Γενικό Πλαίσιο
Το πρόγραμμα εναρμονίζεται με τη διαδικασία της Bruges-Copenaghen, οραματίζεται ένα κοινό πλαίσιο για την διαφάνεια των δεξιοτήτων και προσόντων, μια σειρά κοινών πρακτικών...

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας
Επιπλέον σε μια συμπληρωματική και πρωταρχική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2009 σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Ρουμανία), οι ακόλουθες συγκεκριμένες ανάγκες για την ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα EMME
Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλλει σε αυτά τα θέματα, εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος EMME, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα LLP – Leonardo da Vinci Μεταφορά καινοτομίας...

Διαβάστε περισσότερα